V pátek 24. května 2019 si žáci prvních ročníků udělali krásný pěší výlet na Hády, kde navštívili zdejší Lamacentrum. Cesta byla příjemná, bylo po dešti a sluníčko nás krásně hřálo. V Lamacentru jsme měli objednaný výukový program nazvaný „Poklad Inků“. V tomto programu se děti přenesly až do Jižní Ameriky. Zahrály si na hledače bájného pokladu Inků. Plnily různé úkoly, aby získaly indície, které je k pokladu zavedly.  Zaměřily se samozřejmě na život jihoamerických indiánů, který se vždy točil a točí kolem lam. Děti přišly do přímého kontaktu s lamami, dověděly se, co lamy jí, jak žijí, kde bydlí a vyzkoušely si, jak se o lamy stará. Děti poznávaly vlnu a srst jiných živočichů a srovnávaly je. Celý program byl velmi zajímavý a poučný.

                                                                                             Mgr. Magda Střelská