Ke konci školního roku navštívil zasedání žákovského parlamentu pan místostarosta městské části Vinohrad Mgr. Jiří Karásek. Nejprve si vzali slovo deváťáci, kteří parlament představili spolu s jeho koordinátorkami Mgr. Ivetou Smejkalovou a Mgr. Michaelou Žďárskou a v krátkosti popsali naši činnost a události posledních měsíců. Letos totiž vznikl podcast Mikroskop a také jsme začali vydávat Novinky z naší Mutěnky. Pan místostarosta Karásek se s členy parlamentu seznámil, poděkoval jim za jejich fungování a předal každému členu flashdisc. Ocenil děti za to, jak se mezi sebou dokáží napříč ročníky dohodnout a vymyslet zajímavé akce. Byla řeč i o tom, jak je jejich práce v žákovském parlamentu důležitá a jak děti toto členství může připravit na budoucí zaměstnání. Děkujeme za tak vzácnou návštěvu a moc se těšíme na exkurzi na radnici, kam nás pan místostarosta Karásek pozval.

Návštěva pana místostarosty v ŽP Návštěva pana místostarosty v ŽP Návštěva pana místostarosty v ŽP