Kabinet anglického jazyka vyhlásil na letošní jaro Olympiádu v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: v kategorii A se utkali žáci z 6. a 7. ročníků a v kategorii B pak 8. a 9. ročníky. Před jarními prázdninami žáci skládali písemnou část anglické olympiády, kde byly testové úlohy zaměřeny na praktické použití jazyka.

Na konci března se pak konala ústní část. V této části si žáci losovali z 9 témat jako je například rodina, nakupování, počasí, prázdniny nebo popis obrázku.  Hodnocena byla výslovnost, gramatika, slovní zásoba a v neposlední řadě také interakce, plynulost a oční kontakt.

První ročník naší olympiády dopadl následovně:

Kategorie A:

  1. místo: Lukáš Lněnička
  2. místo: Adéla Sýkorová
  3. místo: Beáta Balážová

Kategorie B:

  1. místo: Josef Rochl
  2. místo Lucie Rousová
  3. místo Karolína Čechová a Jenifer Rochlová

Vyhlášení proběhlo v pátek 8. dubna. Vítězové byli odměnění diplomem, mapkou anglického jazyka a beletrií v anglickém jazyce.

Žáci tímto získali nejenom cennou zkušenost pro jejich další vzdělávání a zkoušky v angličtině, ale také sami zjistili, ve kterých oblastech mají mezery a v čem naopak vynikají. Všem zúčastněným žákům děkujeme, gratulujeme vítězům a těšíme se na příští rok!

Za kabinet anglického jazyka

Mgr. Iveta Smejkalová

Mgr. Gabriela Kostková

Mgr. Kristýna Odvárková

Fotky najdete na rajčeti – https://zsmutenicka-brno.rajce.idnes.cz/2022_03_Olympiada_z_Aj/