V rámci distanční výuky jsme se s paní učitelkou Střelskou rozhodly na začátku května uspořádat přírodovědnou stezku v lesoparku Akátky.

Putování dětí s rodiči začalo ještě před restaurací Sherwood a pokračovalo podél naučné stezky Akátky. Děti se vydaly po stopě lesního skřítka Dubíka, který je provázel po celou dobu stezky, celkem na 14 stanovištích. Dubík děti dovedl až k houpacímu koni.

Pro děti bylo přichystáno celkem 11 záludných otázek z oblasti přírodovědy, které byly doplněny krásnými barevnými obrázky. K jejich vyřešení byly nezbytné nejen znalosti z přírodovědy, ale také z českého jazyka.

Aby děti úspěšně zdolaly stezku, potřebovaly jen papír, tužku, znalosti a dobrou náladu. Do svých bloků si zapisovaly písmena, která označovala správné odpovědi. Na předposledním stanovišti složily ze svých písmen pomocí okének hádanku, kterou musely uhodnout. Správnou odpověď a fotografie děti poslaly svým paním učitelkám, které je za to náležitě odměnily.

Mgr. Jana Řiháková