Projektová škola

O projektu:

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Projektová školaNázev projektu: Projektová škola

Od 1. 9. 2017 se naše škola zapojila do projektu Šablony. OP VVV – Šablony jsou financované prostřednictvím MŠMT ČR z evropských prostředků.

Projekt je zaměřen na tato témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Po dobu realizace projektu na škole působí speciální pedagog a psycholog. Obě tyto funkce pomáhají vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní psycholog také zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu.

Někteří z učitelů školy jsou zapojeni do tandemové výuky v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí.

Škola zřídila Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. Tato aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků.

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy