Výchovní poradci

PaedDr. Jiří Boudný, výchovný poradce pro práci se žáky se SVP,

výchovný poradce pro kariérové poradenství

Telefon: 544210893

E-mail: jiri.boudny@www.zsmutenicka.cz

po předchozí domluvě

Plán práce výchovného poradenství 2022 – 2023: Plán výchovného poradce na šk. rok 2022 – 2023