Výchovní poradci

Mgr. Helena Prášková, výchovný poradce pro kariérové poradenství

Telefon: 544210893
E-mail: praskova@www.zsmutenicka.cz

kdykoliv po předchozí domluvě

Plán práce výchovného poradenství 2021-2022: Plan VP – 2021-2022

 

PaedDr. Jiří Boudný, výchovný poradce pro práci se žáky se SVP

Telefon: 544210893

E-mail: boudny@www.zsmutenicka.cz

po předchozí domluvě

Plán práce výchovného poradenství 2021-2022: Plan VP – 2021-2022