V zimních měsících se uskutečnil na celém 1. stupni naší základní školy výchovně vzdělávací program Tonda Obal na cestách. Tento program, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem pro životní prostředí a obalovou firmou EKO-KOM, má v ČR více než dvacetiletou tradici. Lektoři přijeli za dětmi na hodinovou besedu a informovali je o všem, co se týká světa odpadu. Žáci se dozvěděli, jak s odpadem nakládat, jak by mělo vypadat jeho správné třídění, kde a jak se odpad likviduje a recykluje. Překvapením pro mnoho žáků tak bylo, že se třeba z vytříděného plastového odpadu dá znovu vyrobit spousta užitečných věcí, například materiál pro výrobu laviček, tobogánů v bazénu, různé druhy oblečení a mnoho dalšího. Pomocí zajímavých videí a prezentací vtáhli přednášející žáky do této problematiky. Ti se zájmem lektory poslouchali, diskutovali s nimi, odpovídali jim na otázky a uvědomili si, proč je třídění odpadu tak důležité. Žáci si na závěr besedy mohli také prohlédnout vzorky různých recyklovaných materiálů a sami si vyzkoušet některé druhy odpadu roztřídit do připravených kontejnerů. Beseda byla velmi přínosná, obohatila žáky o mnoho nových informací a jistě jsme se v naší škole neviděli s lektory naposledy.