Naše škola se v rámci enviromentální výchovy věnuje třídění odpadu již několik let. Vedeme žáky k recyklaci odpadu, ve škole máme umístěny barevně rozlišené popelnice na papír a plast, které pravidelně necháváme odvážet sběrnými společnostmi. Vytříděný plast ukládáme do žlutého kontejneru, umístěného v areálu školy, jenž nám dodala společnost SAKO a.s.. Za tímto účelem nám byly poskytnuty prostřednictvím pana místostarosty Mgr. Jiřího Karáska od společnosti SAKO a.s. i barevné tašky, které obdrželi všichni žáci i pracovníci naší školy. Tímto panu místostarostovi i společnosti SAKO a.s. moc děkujeme. Zapojme se všichni do třídění odpadu!