Žáci 5. ročníků se na počátku května utkali ve Vlastivědné olympiádě, aby prokázali své historické i zeměpisné znalosti.

Zájmem našich páťáků o tento předmět a také o olympiádu nás velmi překvapil. Téměř všichni účastníci prokázali velmi dobré znalosti z historie i současnosti.

Na prvních čtyřech místech se umístili: Adam Najt (1. místo), Filip Duroň (2. místo), Filip Černý (3. místo) a Leen Bijo (4. místo).

Všem žákům, kteří si přišli vlastivědně zasoutěžit, moc děkujeme. Doufáme, že se nejen poučili, ale i pobavili.

Mgr. Vilém Ožana