Učivo vlastivědy o našem kraji jsme ve 4. A pojali formou projektu. Žáci na vylosovaných tématech (povrch, vodstvo, hrady, zámky, rozhledny, muzea a zoo, tradice, aktivity a osobnosti Jihomoravského kraje) pracovali ve dvojicích. S nadšením uvítali, že mohou opět využít mobilní počítačovou učebnu. Jejich prvním úkolem totiž bylo přiřadit obrázky k jejich popiskům, k tomu využili vyhledávání obrázků na internetu. Potom museli dané objekty správně umístit na slepé mapě, k vyhledání správného místa používali mapy online i mapy tištěné.

V další hodině už mohli z připravených podkladů vytvořit plakát. Během závěrečné části pak postupně obcházeli všechny vytvořené plakáty a doplňovali podle nich různé informace do pracovního listu. Načerpali tak mnoho inspirace na víkendové výlety po Jihomoravském kraji.

Jejich práce je nyní vystavena na chodbě, aby mohla sloužit i žákům z ostatních tříd.

Mgr. Tereza Kučerová