V minulém školním roce navštívili žáci 8. a 9. ročníků v rámci zahraničního výjezdu Londýn. Letos měli možnost vyjet na Maltu.  Součástí poznávacího výjezdu byla i výuka angličtiny. Výuka probíhala v jazykové škole Gateway School of English. Žáci byli rozděleni podle úrovně znalosti angličtiny do dvou skupin. S výukou, činnostmi ve výuce i s vyučujícími byli žáci velmi spokojeni a školu si pochvalovali hned první den. I vyučující byli s nasazením našich dětí ve výuce spokojeni a velmi je chválili. Odpoledne jsme podnikali různé výlety. Navštívili jsme hlavní město Malty Valletu, bývalé hlavní město Mdinu, ve kterém na nás dýchla historie přímo z 16. století, prošli jsme si trhy v rybářské vesničce Marsaxlokk. Nechyběl ani výlet na krásnou pláž Golden Bay. Ačkoliv počasí bylo na toto roční období netypické, někteří odvážlivci se rozhodli smočit se v moři.  Děti zvládaly každodenní výzvy velice dobře, úžasně si pomáhaly a podporovaly se.  Měly možnost si uvědomit, že MHD v Brně funguje téměř s přesností švýcarských hodinek ve srovnání s dopravou na Maltě. Byly nuceni trochu vystoupit ze své komfortní zóny, ale vše zvládaly velice dobře.

Velká pochvala patří všem zúčastněným dětem.

 

Mgr. I. Šíblová

Zahraniční výjezd na Maltu s výukou anglického jazyka Zahraniční výjezd na Maltu s výukou anglického jazyka Zahraniční výjezd na Maltu s výukou anglického jazyka Zahraniční výjezd na Maltu s výukou anglického jazyka