V tomto roce jsme se ve škole znovu zapojili do projektu v rámci školního Participativního rozpočtu, který je spolufinancován městem Brnem.
Nejprve se žáci osmých tříd seznámili s průběhem a pravidly projektu Participativní rozpočet. Žáci měli za úkol přemýšlet, co z jejich pohledu zajímavého či prospěšného, by šlo pořídit do školy za částku 35 000 Kč.
Během dubna promýšleli možné nápady, z nichž pak vybírali ty, které předloží jako konečné návrhy. V hodinách občanské a výtvarné výchovy pak zpracovali jednotlivé návrhy formou plakátů. Součástí byly i obrazové přílohy přibližující jednotlivé nápady, jejich případné umístění a sestavení rozpočtu. Navrhování probíhalo v dubnu.

Celkem se nám sešlo 10 návrhů. Poté na společné schůzce proběhlo první schvalování, prezentace a hlasování o projektech. Vybrané projekty byly puštěny do konečného hlasování, které se uskutečnilo v květnu. Před hlasováním ještě proběhla kampaň ve třídách. Žáci s připravenými plakáty a prezentacemi svých projektů postupně prošli jednotlivé třídy ve škole a seznámili své spolužáky z prvního i druhého stupně se svými návrhy a také je vyzvali k podpoře při hlasování.

 

Hlasování probíhalo v učebně informatiky prostřednictvím školních počítačů.
Do hlasování se zapojilo 255 žáků.

Výsledky:
1. Sportem i ve škole (139 hlasů)
2. Modernizace 3.P sekce (78 hlasů)
3. Zlepšení výtvarné učebny (38 hlasů)

Jako vítězný byl vyhlášený projekt „Sportem i ve škole“ žáků třídy 8. A. Autoři vítězného projektu obdrželi diplomy a sladkou odměnu.
Ke konečné realizaci projektu došlo na konci května 2024. Do školy byl zakoupený stolní fotbal, do tělocvičny branky na fotbal, všechny třídy 2. stupně obdržely sadu pálek a míčků na stolní tenis a dále byly zakoupeny na chodby 4 boxovací pytle.
Děkujeme všem autorům, kteří jednotlivé projekty vymysleli, zpracovali a prezentovali. Dále děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili hlasování a využili tak možnost prostřednictvím předložených projektů opět vylepšit zázemí naší školy.

 

Mgr. Iva Muchová