Informace k závěru/začátku školního roku

 

1) Poslední týden bude zkrácený výdej stravy

 

2) Odhlášky stravy a jiné změny mohou strávníci provádět nejpozději  3 dny před koncem školního roku, poté se již jakékoli změny ve stravě provádět nebudou

 

3) Strávníci končící s docházkou a vlastnící stravovací funkční čip, mohou jej po posledním obědě v okénku u paní Dvořákové vrátit a bude jim vrácena záloha 115,- Kč zpět. (Stravovací karta není zálohovaná – zpět se nebere). Pokud mají např. menší přeplatek na stravném – budou jim tyto peníze vráceny v hotovosti u okýnka, pokud je částka vyšší než 100,- Kč vrácení peněz na účet. Poničené čipy a stravovací karty se nevrací.

 

4) Strávníci, kteří končí + strávníkům, kteří budou mít na stravovacím účtu přeplatek větší než 100,- Kč bude o prázdninách (v první polovině července) vrácen přeplatek zpět na účet (nižší částky budou převedeny do dalšího školního roku). Končícím žákům budou vráceny veškeré přeplatky. Pozor! Mnoho rodičů si měnilo účty, u většiny je mám přepsané, pro kontrolu zaslat nové č. ú. emailem nebo dát dítěti na lístečku. Jinak přeplatky budou odeslány na staré č. ú.

 

5) Pozor na výši platby: u dětí, které v následujícím školním roce (tedy od 1. 9. 2021 až do 31. 8. 2022 následujícího roku) budou mít jedenácté nebo patnácté narozeniny se mění výše stravného za oběd.

 

6) Trvalé příkazy k platbě stravy se sjednávají na období srpen až květen – tedy 10 plateb za rok, platba by měla být uhrazena nejpozději do konce předcházejícího měsíce, než nastane stravování. Na obědy je to dle věkových kategorií 7-10 let 560,- Kč, 11-14 let 600,- Kč, 15 a více let 680,- Kč. Na svačinky 300,- Kč měsíčně.

 

7) Pokud žák věkově přechází do další kategorie v nastávajícím školním roce (školní rok platí až do srpna 2022), spadá do vyšší věkové kategorie již od září 2021. Je nutno dle věkové kategorie i opravit platby na stravu. V případě nejasností napište svůj dotaz na email dvorakova@zsmutenicka.cz nebo zavolejte na tel.: 544 210 894

 

8) POKYNY + ÚŘEDNÍ HODINY A DNY K VYŘÍZENÍ STRAVNÉHO NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

 • KAŽDÝ STRÁVNÍK SE MUSÍ VŽDY NA ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ZNOVU PŘIHLÁSIT, POKUD MÁ ZÁJEM O STRAVOVÁNÍ.

 

 • Od roku 2018 není možné platit stravné v hotovosti (ani na začátku školního roku). Všechny platby pouze na účet. Složenkou nebo převodem z účtu.

 

 • Nikoho nepřihlašujeme automaticky, rodič musí napsat e-mail nebo zavolat, popřípadě se mohou stavit osobně v úředních hodinách. viz. níže. Potom je přihlášen na celý školní rok, pokud si nepřeje jinak a je povinen si jen hlídat odhlášky.

 

 • strávníci platící trvalým příkazem od srpna do května následujícího roku, který jim začíná již od srpnové srážky na září nemusí nic vyřizovat, stačí se telefonicky na: 544 210 894, elektronicky (přes www.strava.cz, kteří jsou na těchto stránkách registrováni)
  nebo na e-mail: dvorakova@zsmutenicka.cz přihlásit.

 

 • strávníci, kteří mají trvalý příkaz až od zářijové srážky – ta jde až na říjen, se také pouze přihlásí a zároveň se informují o platbě na měsíc září

 

 • totéž i strávníci platící každý měsíc konkrétní částku (dostávají částku každý měsíc na lístečku) – přihlásit se a informovat se o částce k zaplacení

 

 • pouze noví strávníci, hlavně budoucí prvňáčci si musí přijít vyřídit stravné a to v posledním týdnu prázdnin nebo začátkem nového školního roku, vždy ale tak, aby měli stravné vyřízeno minimálně alespoň den před začátkem stravování.

Je potřeba:

 • Přihlašování stravy na začátku školního roku-  pro stávající strávníky – kdo má přihlašovací údaje na www.strava.cz  se mohou od 25. 8. přihlašovat, nebo zatelefonovat na 544 210 894 nebo napsat email na dvorakova@zsmutenicka.cz – stačí jméno, třída a od kdy chcete dítě přihlásit (svačinky budou připravovány od druhého týdne), strávníci platící konkrétní částku se zeptají na výši platby
  –  pro nové strávníky – musí přijít osobně vyplnit přihlášku, přečíst si provozní řád a tím se seznámit se způsobem stravování, přihlašování a odhlašování stravy – naleznete i na webu školy (tam naleznete i formulář – přihláška, kterou můžete už vyplněnou přinést s sebou) a je nutno si zakoupit čip za 115,- Kč (vratný) nebo kartu 35,- Kč (nevratná)
 • vyzvednout si informace k platbě – číslo účtu, variabilní symbol, částku – dle věkové kategorie.
 • v případě zájmu o internetový způsob odhlašování si vyzvednou i přihlašovací informace k registraci na www.strava.cz

 

Případné další informace se dozvíte v kanceláři školní jídelny v těchto dnech a hodinách:

Úřední hodiny na vyřízení stravy na nový školní rok

Pondělí            30. 8.          9:00 – 12:00   13:00 – 15:00            

Úterý                 31. 8.          7:00 – 12:00    13:00 – 17:00              

 

 

Jana Dvořáková, vedoucí ŠJ