Cena obědů od 1. 1. 2024

Ceny obědů od 1. 1. 2024

Finanční kalkulace na ceny stravy od 1. 1. 2024 ve školní jídelně Mutěnická 23, Brno

Žáci 7-10 let                                  33,- Kč
Žáci 10-14 let                                35,- Kč
Žáci nad 15 let                              40,- Kč

Cena svačiny je pro všechny žáky stejná.

Svačina                                          18,- Kč

Při nemoci, nebo absenci ve škole je nutné oběd dopředu odhlásit!

Rodiče si mohou v době nemoci dítěte, nebo z jiného důvodu nepřítomnosti žáka ve škole objednat stravu do jídlonosičů, cena se však liší od ceny stravy pro dítě, které je ve škole a zúčastní se výuky – tato strava je státem dotovaná a strávník hradí pouze finanční normu na potraviny.

Cena obědů od 1. 1. 2024 pro žáky bez dotace:

  • žáci, kteří z důvodu nemoci či rodinných důvodů nejsou v konkrétní den ve škole

(vyjma prvního dne nemoci, kdy mají na dotovanou stravu nárok)

  7 – 10 let –  nedotovaný oběd          71,- Kč

11 – 14 let – nedotovaný oběd           73,- Kč

15 a více let – nedotovaný oběd        78,- Kč.

Ceny obědů od 1. 1. 2024 pro cizí strávníky:

  • cizí strávníci v jídelně                      83,- Kč
  • cizí strávníci mimo jídelnu              78,- Kč.

 

Ceny obědů od 1. 1. 2024 jsou stanoveny z důvodu navýšení vedlejších nákladů na přípravu stravy.