Cena obědů od 1. 2. 2023

Ceny obědů od 1. 2. 2023

Finanční kalkulace na ceny stravy od 1. 2. 2023 ve školní jídelně Mutěnická 23, Brno

Žáci 7-10 let                                  33,- Kč
Žáci 10-14 let                                35,- Kč
Žáci nad 15 let                              40,- Kč

Cizí strávníci v jídelně                  78,- Kč
Cizí strávníci mimo jídelnu           73,- Kč

Cena svačiny je pro všechny žáky stejná.

Svačina                                          18,- Kč

Ceny obědů jsou stanoveny s ohledem na nárůst cen potravin.

Při nemoci, nebo absenci ve škole je nutné oběd dopředu odhlásit!

Rodiče si mohou v době nemoci dítěte, nebo z jiného důvodu nepřítomnosti žáka ve škole objednat stravu do jídlonosičů, cena se však liší od ceny stravy pro dítě, které je ve škole a zúčastní se výuky – tato strava je státem dotovaná a strávník hradí pouze finanční normu na potraviny.

Cena obědů od 1. 2. 2023 pro žáky bez dotace

(žáci, kteří z důvodu nemoci či rodinných důvodů nejsou v konkrétní den ve škole) – vyjma první den nemoci, kdy mají na dotovanou stravu nárok

Žáci 7-10 let                 62,- Kč

Žáci 10-14 let               64,- Kč

Žáci nad 15 let             69,- Kč

Ceny obědů od 1. 2. 2023 jsou stanoveny s ohledem na nárůst cen potravin.