Cena obědů od 2022

Ceny obědů od 1. 1. 2022

Finanční kalkulace na ceny stravy od 1. 1. 2022 ve školní jídelně Mutěnická 23, Brno

Žáci 7-10 let                                  29,- Kč
Žáci 10-14 let                                31,- Kč
Žáci nad 15 let                              35,- Kč

 

Cizí strávníci v jídelně                  65,- Kč
Cizí strávníci mimo jídelnu       61,- Kč

 

Cena svačiny je pro všechny žáky stejná.

Svačina                                          15,- Kč

 

Ceny obědů jsou stanoveny s ohledem na nárůst cen potravin.

Při nemoci, nebo absenci ve škole je nutné oběd dopředu odhlásit!

Rodiče si mohou v době nemoci dítěte, nebo z jiného důvodu nepřítomnosti žáka ve škole objednat stravu do jídlonosičů, cena se však liší od ceny stravy pro dítě, které je ve škole a zúčastní se výuky – tato strava je státem dotovaná a strávník hradí pouze finanční normu na potraviny.

 

Cena obědů od 1. 1. 2022 pro žáky bez dotace

(žáci, kteří z důvodu nemoci či rodinných důvodů nejsou v konkrétní den ve škole) – vyjma první den nemoci, kdy mají na dotovanou stravu nárok

Žáci 7-10 let                 55,- Kč

Žáci 10-14 let               57,- Kč

Žáci nad 15 let             61,- Kč

 

Ceny obědů od 1. 1. 2022 jsou stanoveny s ohledem na nárůst cen potravin: ceny obědů od 1.1.2022

 

PaedDr. Ilona Sokolová

ředitelka školy