Mladí cyklisté

Mladí cyklisté

Celkem třikrát během letošního školního roku navštívili žáci 4. tříd dopravní hřiště Riviéra, aby se zde připravili na roli cyklisty v silničním provozu. Se strážníky MP Brno se v rámci programu Empík cyklista zabývali povinnou výbavou kola i cyklisty, dopravními...
Otevřené dílny

Otevřené dílny

Ve školním roce 2023/24 ZŠ Mutěnická navázala spolupráci se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová. Od podzimu do jara postupně všechny deváté a osmé třídy navštívily dílny na detašovaném pracovišti Jahodová v Brněnských Ivanovicích. Pro naše žáky bylo přichystáno...
Žáci šestých a sedmých tříd na hudebním workshopu

Žáci šestých a sedmých tříd na hudebním workshopu

V květnu navštívili šesťáci a sedmáci hudební workshopy v Besedním domě. Tentokrát se zúčastnili pořadů nazvaných „Orff-orchestr“ a „O pět set let nazpátek“. Pod vedením lektorky brněnské filharmonie společně rozezněli rytmické a melodické nástroje (xylofony,...
Jarní Srdíčkové dny

Jarní Srdíčkové dny

Děkujeme žákům a zaměstnancům naší školy, kteří koupí drobných předmětů přispěli 3192 Kč. Velké díky také patří členům žákovského parlamentu, kteří sbírku organizovali. Brno, Mutěnická 4226
Moc inkoustu

Moc inkoustu

Pojmy, jako například iluminace, iniciála, glosa, kronika, ty už žáci 7. ročníku znají jak z hodin dějepisu, tak i z hodin literární výchovy. Proto se mohli aktivně zapojit do výkladu, kterým náš program v Moravském zemském archivu začínal a který předcházel workshopu...