SIGNS – project in English

SIGNS – project in English

Učit děti porozumět angličtině v běžném životě, při cestování nebo při komunikaci s cizinci je cílem našich hodin. Proto jsme do výuky ve třídách na druhém stupni zařadily projektovou hodinu, kdy žáci museli odhadnout význam značek a upozornění vyskytujících se na...