Soutěž v hláskování v anglickém jazyce 4. a 5. ročník

Po delší odmlce se v dubnu a květnu 2022 konal druhý ročník hláskovací soutěže v anglickém jazyce. Jednalo se o upravenou školní variantu soutěže populární v Británii a USA „Spelling Bee Competition“. První ročník proběhl již v roce 2019.

Soutěž byla tříkolová. V posledním dubnovém týdnu proběhla třídní kola v hodinách anglického jazyka. Žáci si poslechli pět vyhláskovaných příjmení amerických prezidentů a pokusili se je správně zapsat. Každé příjmení si mohli vyslechnout pouze jednou. První kolo vyhodnotila paní učitelka dané skupiny, která pak předala seznam úspěšných žáků paní učitelce Řihákové.

Na začátku května pak proběhlo 2. a 3. kolo soutěže. Nejlepší tři žáci z každé výukové skupiny postoupili do druhého kola, ve kterém na základě obrázku museli slovo správně vyslovit, správně zapsat a vyhláskovat. Do posledního kola postoupilo pět nejlepších. V posledním kole se hláskovalo metodou náhlá smrt.  Zvítězil žák, který vyhláskoval správně nejvíce slov. Všichni účastníci druhého kola dostali sladkou odměnu. Nejlepší tři byli odměněni diplomem a drobnou věcnou odměnou.

Na prvním místě se umístil Ilja Hubka ze 4. B, na druhém místě skončil Mikhail Fasakhov z 5. B a na třetím Karel Šnajder z 5. A.

Vítězům ještě jednou gratulujeme. Všem zúčastněným a paním učitelkám anglického jazyka děkujeme.

Dětem se soutěž moc líbila, proto se již těšíme na další ročník.

Mgr. Jana Řiháková a Bc. Sabina Holcmanová