Poslední lednový týden si žáci čtvrtých ročníků zpříjemnili čekání na pololetní vysvědčení zajímavou návštěvou brněnského Pavilonu Anthropos. Při hodinové komentované prohlídce se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě v pravěku a o našich předcích. Dostali odpovědi na všechny své zvídavé dotazy a vybaveni všemi poznatky zásobili velkým množstvím fotografií také paměti svých telefonů. Návštěvu této stálé expozice si děti náramně užily a bude jim jistě dobrým zdrojem informací ve druhém pololetí, kdy se ve vlastivědě právě o nejstarším období našich dějin budou učit. A protože naše škola děti nejen vzdělává, ale stará se i o výchovnou stránku, zorganizovala pro naše třetí ročníky důležitou cestu na brněnskou Riviéru. V rámci projektu dopravní výchovy si žáci společně s policisty prohloubili své znalosti o pohybu na pozemních komunikacích, zjistili, jak se mají bezpečně jako chodci chovat a na speciálním dopravním hřišti si také vyzkoušeli, jakým nebezpečím případně předejít.

Bc. Sabina Holcmanová