Projekt Finanční akademie České spořitelny ABECEDA PENĚZ je určen žákům čtvrtého ročníku ZŠ. V letošním roce se naši čtvrťáci opět zapojili do projektu, jehož cílem je zvyšování finanční gramotnosti u dětí.
Nejdříve se žáci IV. A dohodli na vlastním podnikatelském plánu, založili si firmu s názvem „Šmudlíci“, rozdělili si funkce, které budou ve firmě zastupovat a navrhli si logo firmy.

V říjnu jsme přijali pozvání na exkurzi do pobočky České spořitelny na ulici Kounicova. Přivítali nás pracovníci banky.

Nejdříve jsme se seznámili se základními pojmy z oblasti financí a ověřili si naše znalosti krátkým testem. Poté jsme se vydali na prohlídku pobočky. Postupně jsme prošli nejzajímavější místa. Podívali jsme se do trezoru. Pak jsme zamířili na pokladnu. Paní pokladní za neprůstřelným sklem nám ukázala, jak malý je balíček bankovek v hodnotě půl milionu korun, ukázala nám i bankovky některých světových měn. Také jsme si vyzkoušeli měnit PIN na kartě a vybrat peníze z bankomatu.
Naši návštěvu České spořitelny jsme zakončili v zasedací místnosti, kde náš „pan ředitel“ Adam představil pracovníkům banky naši firmu. Abychom mohli úspěšně začít naše podnikání, dostali jsme od zástupců České spořitelny půjčku 3 000 korun. Celé dopoledne jsme si náramně užili a po návratu zpět do školy jsme se pustili do realizace našeho podnikatelského záměru.

Nejdříve jsme se dohodli, co budeme vyrábět a jak využijeme peníze, které získáme prodejem našich výrobků na závěrečném jarmarku. Připravili jsme si dotazník a pozvánky na jarmark. Z dotazníku jsme si zjistili, jestli by lidé naše výrobky koupili a kolik by za ně byli ochotni zaplatit. Pak už jsme začali vyrábět ozdoby z keramiky, svíceny a spoustu dalších dárkových předmětů, abychom byli co nejlépe připraveni na závěrečný jarmark.

  1. listopadu 2019 jsme v prostorách České spořitelny na ulici Kounicova společně připravili prodejní stánky na jarmark a začali jsme prodávat naše výrobky. Velkou radost nám na závěr udělala paní pokladní, která nám utržené peníze přesně spočítala.

Teď budeme přemýšlet, na co částku 11 200,- Kč použijeme.

Spokojení malí podnikatelé ze IV. A

 

Text: Mgr. Dagmar Vágnerová