V pátek 10. května se čtyřčlenný tým vybraných žáků ze 4. tříd zúčastnil Speciální olympiády na ZŠ Bosonožská. Děti soutěžily nejen ve čtení a dalších školních dovednostech, ale procvičily i paměť, logické myšlení a schopnost spolupráce. Během celé akce panovala v našem týmu dobrá nálada, děti získaly nové zkušenosti a celé dopoledne si velmi užily.

Speciální olympiáda Speciální olympiáda