Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

O projektu:

Projekt naší školy se Střední školou strojírenskou a elektrotechnickou Trnkova

 Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

V rámci podpory technických oborů se naše škola zapojila do projektu „Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Spolupráce se SŠSE Trnkova bude probíhat následně:

Žáci ZŠ Mutěnická v doprovodu svých pedagogických pracovníků navštíví SŠSE a budou moci využívat jeho prostory za účelem seznámení se s technickými obory. Důraz bude kladen na praktickou stránku.

V laboratoři přírodovědných pokusů budou žáci pracovat s modely a zařízeními jako opravdoví badatelé, kdy pomocí pokusů a ukázkových demonstrací objevují principy, podle kterých funguje příroda. Časová dotace je 1,5 hodiny/den a to 2x ročně.

V elektro dílně získají žáci základy z elektrotechniky v oblasti silnoproudu a slaboproudu. Seznámí se se základními elektrickými značkami a budou zapojovat jednoduché obvody. Taktéž si navrhnou na PC a vyrobí desku plošných spojů. Zde je časová dotace 2,5 hodiny/den – 2x ročně.

Výše uvedené aktivity jsou určeny pro žáky 9. Ročníků.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2018 – 30. 11. 2020.