Rovné příležitosti pro všechny

O projektu:

Základní škole Mutěnická byl dne 23. 2. 2012 schválen grantový projekt

Rovné příležitosti pro všechny

reg. č. CZ.1.07/1.2.17/01.0019

Rovné příležitosti pro všechny
Projekt je zaměřen na:

Projekt je zaměřen pro realizaci volnočasových aktivit žáků se SVP a jejich motivaci k dalšímu jejich rozvoji.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit, které slouží ke vzdělávání a začlenění žáků s SVP:

– realizaci zájmových činností žáků, tvorbu výukových materiálů,

– v rámci projektu budou zakoupeny a využity i moderní učební pomůcky, například sada tabletů pro třídu a jejich využití při užívání elektronických učebnic,

– spolupráce s Psychologickou poradnou a rodiči těchto dětí

– žáci se budou účastnit výjezdů jak po České republice, tak i do zahraničí.

Aktivity bude realizovat projektový tým žadatele, jež je složen ze zkušených pedagogů, kteří budou zapojeni do všech KA. Do projektu bude zapojen i zkušený manažerský tým žadatele.

Mezi významné aktivity projektu patří i další vzdělávání pedagogických pracovníků, zefektivnění komunikace a přenos informací mezi rodiči a školou.

 

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy