Přírodní a technické vědy jinak

O projektu:

Základní škole Mutěnická byl dne 23. 2. 2012 schválen grantový projekt

Přírodní a technické vědy jinak

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/01.0045

Přírodní a technické vědy jinak
Projekt je zaměřen na:

Projekt je realizován z důvodu potřeby rozvíjet, zkvalitňovat a posilovat motivaci žáků základní školy a jejich pozitivní vztah k učení, prostřednictvím realizace zájmových činností, exkurzí, za pomoci vytvoření kvalitních a moderních výukových materiálů založených především na praktickém promítnutí předmětů chemie, fyzika, přírodopis a přírodověda do teoretického základu, s nímž jsou žáci denně při výuce seznamováni.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace čtyř klíčových aktivit, které jsou v souladu s výzvou OPVK zaměřeny na:

– realizaci zájmových činností žáků, tvorbu výukových materiálů, vybavení přírodovědné laboratoře,

– spolupráci s potenciálními zaměstnavateli technického zaměření a středními školami technického zaměření.

Aktivity bude realizovat projektový tým žadatele, jež je složen ze zkušených pedagogů, kteří budou zapojeni do všech KA. Do projektu bude zapojen i zkušený manažerský tým žadatele.

Mezi významné aktivity projektu patří i další vzdělávání pedagogických pracovníků, zefektivnění komunikace a přenos informací mezi rodiči a školou.

 

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy