Výzva č. 56 OPVK – Jazykově vzdělávací pobyt pro žáky

O projektu:

Základní škole Mutěnická byl schválen grantový projekt

Jazykové pobyty žáků – Výzva č. 56 

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0621

Výzva č. 56 OPVK – Jazykově vzdělávací pobyt pro žáky
Ministerstvo školství vypsalo z posledních výzev Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tentokrát se projekt zaměřil na zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Projekt má název Jazykové pobyty žáků – Výzva č. 56, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0621 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy