Podpora zavádění systému nových výukových metod na ZŠ Mutěnická

O projektu:

Základní škole Mutěnická byl dne 18. 12. 2008 schválen grantový projekt

Podpora zavádění systému nových výukových metod na ZŠ Mutěnická

reg. č. CZ.1.07/1.1.02/01.0089

Podpora zavádění systému nových výukových metod na ZŠ Mutěnická

Práce na projektu „Podpora zavádění systému nových výukových metod na ZŠ Mutěnická“ byly zahájeny 25. 3. 2009.

Projekt je zaměřen na:

  • rozšíření a zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků a prohloubení cizojazyčných znalostí v aplikaci na praktické využití a mezipředmětové vztahy,
  • rozšíření a zkvalitnění ICT vybavení a výuky zaměřené na ICT, využívání e-learningu,
  • rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků pro udržitelný rozvoj s důrazem na enviromentální výchovu,
  • spolupráci se středními školami.

Nedílnou součástí je vytváření nových studijních materiálů, textů, metodických materiálů v českém i anglickém jazyce a jejich šíření mezi partnerskými školami u nás i v zahraničí.

Mezi významné aktivity projektu patří i další vzdělávání pedagogických pracovníků, zefektivnění komunikace a přenos informací mezi rodiči a školou.

 

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy