Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

 

Základní škola Brno, Mutěnická 23 je zapojená do projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně. Projekt je otevřen na období  od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 a je financován z OP VVV.

Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání. Projekt dále přinese posílení odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení inkluzivního přístupu ve školách na území Brna.

 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně