V úterý 3. prosince naši školu navštívil projektový tým České spořitelny, který pro žáky druhých tříd uspořádal interaktivní setkání v projektu finanční gramotnosti Abeceda peněz. Žáci se vydali na krátkou exkurzi do běžného pracovního dne „dospěláků“ a učili se hospodařit s přiděleným rozpočtem. Na celkem čtyřech stanovištích – Cesta do práce, Zaměstnání, Nákupy a Hospodaření, se průběžně seznámili s příjmy a výdaji, které dospělý člověk má.

Cílem bylo, aby si děti z programu odnesly základní povědomí o principech hospodaření rodiny. Součástí projektu je i ucelený pracovní sešit pro každého žáka, se kterým budeme následně pracovat. Sešit je rozdělen do tří kapitol: 1. Příjmy a výdaje – žáci se seznámí s koloběhem peněz v domácnosti, 2. Nakupování – cílem je získat povědomí o cenách a hodnotě věcí a 3. Rozpočet a spoření – zde je žákům vysvětlen rozdíl mezi přáním a potřebou a princip individuálního i společného šetření.

Celý program byl velmi přínosný a žáci se do všech aktivit zapojovali se zájmem a nadšením. Hodně úspěchů v roli „dospěláků“!

Mgr. Magda Střelská

Abeceda peněz na ZŠ Mutěnická tentokrát pro druhé třídy