„Abeceda peněz“

„Abeceda peněz“

  Projekt Finanční akademie České spořitelny ABECEDA PENĚZ je určen žákům čtvrtého ročníku ZŠ. V letošním roce se naši čtvrťáci opět zapojili do projektu, jehož cílem je zvyšování finanční gramotnosti u dětí. Nejdříve se žáci IV. A dohodli na vlastním...
Abeceda peněz na ZŠ Mutěnická tentokrát pro druhé třídy

Abeceda peněz na ZŠ Mutěnická tentokrát pro druhé třídy

V úterý 3. prosince naši školu navštívil projektový tým České spořitelny, který pro žáky druhých tříd uspořádal interaktivní setkání v projektu finanční gramotnosti Abeceda peněz. Žáci se vydali na krátkou exkurzi do běžného pracovního dne „dospěláků“ a učili se...
Zvesela do školy

Zvesela do školy

  V letošním školním roce jsme na ZŠ Mutěnické přivítali tři 1. třídy. Čas však plyne jako voda a naše prvňáčky čeká jejich první vysvědčení, na které se dozajista těší. No aby ne! Za půl roku se naučili psát, číst a počítat. A nejen to. Jejich vzdělávání je...
Obrana se týká všech na ZŠ Mutěnická

Obrana se týká všech na ZŠ Mutěnická

  V úterý 7. 1. 2020 se naší žáci 7. – 9. tříd zúčastnili pod záštitou spolku Presafe a ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR projektu s názvem Obrana se týká všech. Smyslem bulo seznámit žáky se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti, poukázat na...