Výlet Praha – IV. A a IV. B

Výlet Praha – IV. A a IV. B

Žáci IV. A a IV. B se 27. června 2018 společně vypravili na školní výlet do Prahy. Procházku historickou Prahou jsme začali na Vyšehradě. Prohlédli jsme si Slavín a chrám sv. Petra a Pavla. Potom jsme přejeli na Hrad. Shlédli jsme výměnu stráží, zavítali jsme do...
Návštěva knihovny s žáky III. A

Návštěva knihovny s žáky III. A

Na závěr školního roku žáci III. A navštívili vinohradskou knihovnu. Opět jsme se vrátili o několik let zpět do minulosti, tentokrát přímo do našeho hlavního města Prahy. Prošli jsme se po pražských památkách, navštívili jsme Karlův most, Karlovu univerzitu, Pražský...
Výlet na Hády – II. A a III. A

Výlet na Hády – II. A a III. A

Výlet na Hády Žáci II. A a III. A se se školním rokem rozloučili krásným výletem na Hády s návštěvou Lamacentra. Vyrazili jsme ráno s batůžky na zádech, počasí nám přálo, sluníčko svítilo, posvačili jsme v přírodě, viděli jsme lamy a prohlédli jsme si lom. Příjemně...
Fotbalové utkání učitelé vs. žáci

Fotbalové utkání učitelé vs. žáci

V pátek 22. 6. 2018 se na školním hřišti uskutečnilo dlouho očekávané utkání mezi učiteli spolu s dalšími zaměstnanci školy a žáky, kteří v letošním školním roce navštěvovali fotbalový kroužek pana učitele Strouhala. Utkání mělo velký náboj, protože obě strany chtěli...