Informace k provozu škol od 1. března 2021

  Vážení rodiče, z důvodu vládních nařízení jsou od 1. 3. 2021 uzavřeny školy k prezenční výuce pro všechny žáky. Výuka bude vedena distanční formou. Informace k průběhu výuky budete dostávat od třídních učitelů a učitelů vyučujících daný předmět. Komunikace...
Závody na bobech

Závody na bobech

Nečekaně velká sněhová nadílka umožnila dětem ve školní družině zasoutěžit si v jízdě na bobech. Sice v rouškách, nic příjemného, ale už jsme zvyklí, rozjely tříčlenné posádky ve čtvrtek 14. ledna závod. Jeden z družstva se vezl, dva zbývající museli s nákladem projet...

Podmínky výdeje stravy od 1. 1. 2021

  ČAS VÝDEJE PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE: Všichni strávníci jsou odhlášeni. Kdo má o obědy  zájem ( za normální cenu, jako by chodili do školy ), musí se přihlásit. Viz. přihlášení níže.   Výdej od 1. 1. 2021 10:45 – 11:15    cizí strávníci do jídlonosiče...