Praktická zdravověda

Praktická zdravověda

Branný den začal vyhlášením požárního poplachu, kdy celé třídy byly evakuovány spořádaně na školní hřiště. Někteří se rozešli do okolí, ale pár tříd zůstalo v tělocvičně, kde bývalé studentky naší školy, nyní absolventky lékařské fakulty, si pro žáky připravily...
Jízda zručnosti na kole

Jízda zručnosti na kole

V úterý 21.září si mohly děti ze třetích, čtvrtých a pátých tříd, které navštěvují školní družinu, vyzkoušet svoji zručnost a obratnost při jízdě na kole. Na školním hřišti měly připravenou trať s překážkami, se kterými si hravě poradily. vychovatelky...