Anglické divadlo pro osmé ročníky

Žáci 8. A a 8. B navštívili ve středu 28. února divadelní představení v angličtině s názvem Peter Black 2 – New beginning v Dělnickém domě. Jednalo se o volné pokračování divadelního představení uskutečněného v loňském roce. Hlavní hrdina Peter Black, který souhrou...
Třídíme odpad

Třídíme odpad

Naše škola se v rámci enviromentální výchovy věnuje třídění odpadu již několik let. Vedeme žáky k recyklaci odpadu, ve škole máme umístěny barevně rozlišené popelnice na papír a plast, které pravidelně necháváme odvážet sběrnými společnostmi. Vytříděný plast ukládáme...
Okresní kolo anglické konverzační soutěže.

Okresní kolo anglické konverzační soutěže.

Dne 15. a 16. února 2024 proběhlo okresní kolo anglické olympiády v SVČ Lužánky. Ve dvou kategoriích soutěžili žáci z 50 brněnských škol. V mladší kategorii, kde soutěžili i žáci z víceletých gymnázií, reprezentoval naši školu Fabricio Rochl ze 6. A. Podařilo se mu...
Projekt Wild animals

Projekt Wild animals

Žáci čtvrtých ročníků vytvořili společně knihu o volně žijících zvířatech České republiky v anglickém jazyce. Žáci vyhledávali informace v knihách či na internetu. Vše si sami přeložili do anglického jazyka a následně každý sám za sebe zpracoval list o jednom...