Vyhlášení dovolby do Školské rady

Vyhlášení dovolby jednoho člena do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků Vážení rodiče,  podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy Školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků,...

Hurá prázdniny

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci v tomto školním roce a přejeme Vám a Vašim dětem krásné prázdniny plné pohody, odpočinku, sluníčka a nových zážitků. 4. září se těšíme na viděnou.