Cena obědů od 1. 1. 2024 pro žáky bez dotace:

– žáci, kteří z důvodu nemoci či rodinných důvodů nejsou v konkrétní den ve škole
(vyjma prvního dne nemoci, kdy mají na dotovanou stravu nárok)

7 – 10 let – nedotovaný oběd 71,- Kč
11 – 14 let – nedotovaný oběd 73,- Kč
15 a více let – nedotovaný oběd 78,- Kč.

Ceny obědů od 1. 1. 2024 pro cizí strávníky:
– cizí strávníci v jídelně 83,- Kč
– cizí strávníci mimo jídelnu 78,- Kč.

Ceny obědů od 1. 1. 2024 jsou stanoveny z důvodu navýšení vedlejších nákladů na přípravu stravy.