Rozmanité programy v knihovně

Rozmanité programy v knihovně

  V rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti navštívili žáci 4. C v tomto školním roce  knihovnu Jiřího Mahena na Vinohradech již celkem třikrát. Poprvé se naše třída vydala do knihovny 14. 10. , poté 25. 11. a naposledy 9. 12. Paní knihovnice Miklová nás po každé...
Bruslení Salesko

Bruslení Salesko

V pondělí 20.12.2021 jsme šli se žáky 2. stupně bruslit na kluziště Salesko v Brně -Líšni. Počasí nám přálo a krásně jsme si zabruslili. Těšíme se na další sportovní akce. Mgr. Vít Gajdoš učitel tělesné výchovy...
Školní přebor ve šplhu

Školní přebor ve šplhu

V měsíci listopadu se na naší škole konaly závody ve šplhu na tyči pro II. stupeň – Školní přebor ve šplhu. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií: – mladší žáci a žákyně – 6. a 7. ročníku – starší žáci a žákyně – 8. a 9. ročníku Z každé...
Výsledky školního kola Pythagoriády

Výsledky školního kola Pythagoriády

Dne 2. 11. 2021 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. – 9. tříd se zájmem o matematiku. U nás ve škole si tuto soutěž vyzkoušeli všichni žáci. V letošním roce čekalo naše soutěžící patnáct zapeklitých příkladů, na kterých si...
Výsledky soutěže Bobřík informatiky 2021

Výsledky soutěže Bobřík informatiky 2021

V 2. a 3. listopadovém týdnu proběhl na naší škole již 14. ročník soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY. Jedná se o předmětovou soutěž, která je podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat...