EKG vyšetření dětí

EKG vyšetření dětí

Naše škola se v květnu ve spolupráci s FN Brno zapojila do projektu týkajícího se EKG vyšetření dětí. Hlavním cílem celého projektu je zjistit, v jakém věku dochází k přirozenému nástupu rozdílů v srdeční činnosti u dívek a chlapců. Vyšetření dětí může již v tomto v...
Barevný týden

Barevný týden

Na začátku května byl na 2. stupni naší školy vyhlášen „Barevný týden“. Každý den nás provázela jiná barva, do které se oblékli jak žáci, tak pracovníci školy. Hlavním cílem tohoto týdne bylo, aby si to žáci tady ve škole trochu zpestřili a aby se také zase trochu...
Pěvecká soutěž

Pěvecká soutěž

V úterý 10. května se v naší škole konala pěvecká soutěž. Zúčastnili se jí žáci prvního (3. – 5. tříd) i druhého stupně. Na úvod jsme si zazpívali společně, aby z dětí trochu spadla nervozita. Poté už zněly písničky lidové („Beskyde, Beskyde“ nebo „Tancuj, tancuj“) i...
Olympiáda z Anglického jazyka

Olympiáda z Anglického jazyka

Kabinet anglického jazyka vyhlásil na letošní jaro Olympiádu v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: v kategorii A se utkali žáci z 6. a 7. ročníků a v kategorii B pak 8. a 9. ročníky. Před jarními prázdninami žáci skládali písemnou část anglické...