Vážení rodiče, 

dnes kolem 9. hodiny ranní bylo při tradiční podzimní školní akci Běh Akátkami pobodáno 14 žáků sršněmi. Před začátkem běžeckého závodu celou trasu procházeli vyučující, aby se ujistili, že zvolená trasa je pro akci bezpečná. Během prohlídky žádný problém nezaregistrovali. Až během začátku akce se objevily sršně a začaly útočit na naše žáky. Vyučující okamžitě odváděli děti do bezpečí a volali záchranné složky. Do příjezdu záchranných složek děti uklidňovali a podporovali. Děkujeme tímto všem vyučujícím za tak rychlou, správnou a profesionální reakci. Devět žáků si záchranná služba odvezla na pozorování do Dětské nemocnice Brno. Spolu s dětmi odjížděla do nemocnice i paní učitelka. Rodiče byli okamžitě telefonicky informováni. Je nám velice líto, že i přes všechna provedená opatření a poučení nastala tato neočekávaná situace. Přejeme dětem brzké uzdravení. Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci. Děkujeme všem záchranným složkám za okamžitou reakci a pomoc.