Žáci čtvrtých ročníků vytvořili společně knihu o volně žijících zvířatech České republiky v anglickém jazyce. Žáci vyhledávali informace v knihách či na internetu. Vše si sami přeložili do anglického jazyka a následně každý sám za sebe zpracoval list o jednom zvířeti.