V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili čtenářské soutěže. Nejprve proběhla třídní kola, poté se nejúspěšnější žáci mohli zúčastnit kola školního. Toto kolo se konalo 7.6. 2019 a aktivně se do něj zapojilo 9 dívek.

Úkolem dívek bylo písemně a výtvarně zpracovat knihu, kterou četly a následně o ní referovat.  Jejich celkový projev byl hodnocen čtyřčlennou porotou, která byla sestavena z pedagogických pracovníků.

Všechna děvčata se úkolu zhostila po svém, avšak každá se ctí. Šest nejúspěšnějších děvčat bylo oceněno knižní odměnou.

Na prvním místě se umístila Nina Černá ze 4.A, druhé místo obsadila Valentina Blažková ze 4.B a na třetím skončila Rozálie Zahradníčková z 5.B. Knihu si odnesly také Doubravka Plíšková ze 4.B, Karolína Melnyková ze 4.A a Nella Pavelková z 5.B. Sladkou odměnu za účast dostaly Markéta Brožová ze 4.A, Nadine Farah ze 4.B a Alena Kulendíková ze 4.B.

Soutěž se velmi vydařila a už se s dětmi těšíme na další ročník.

 

Mgr. Jana Řiháková

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost