V druhém říjnovém týdnu se žáci třetích tříd vydali na procházku Brnem. Trasa začala ve Staré radnici přímo u brněnského draka, kde se k nám přidala paní průvodkyně.

Odtud jsme pokračovali na Zelný trh. Dozvěděli jsme se několik informací o slavné kašně Parnas, divadle Reduta a podzemním labyrintu pod náměstím. Navštívili jsme zde také trezor v podzemí hotelu Grandezza.

Ze Zelného trhu jsme se přes Kapucínské náměstí s tajemnou hrobkou mnichů dostali na Biskupský dvůr. Tam se nám naskytl pěkný výhled na katedrálu sv. Petra a Pavla, známou z naší desetikorunové mince. Dále jsme pokračovali přes Zelný trh a zazděného radního k Nové radnici, která leží na Dominikánském náměstí.

Po prohlídce nádvoří budovy Nové radnice jsme se dostali na nejstarší brněnské náměstí, na náměstí Svobody. Tam jsme si vyslechli pár informací o orloji a pověst o zvonění na Petrově.

Procházku jsme završili u kostela sv. Jakuba a povídáním o „neslušném mužíčkovi“. Na závěr paní průvodkyně dětem rozdala zlaté čokoládové mince s motivem města Brna.

Celou trasu děti odpovídaly na otázky paní průvodkyně. Pátraly po stopách sochaře Antona Pilgrama. Na každé zastávce přišly na další vodítka, která si zapsaly do sešitu. Postupně tak odhalily tajenku a objevily ztracený klíč.

Společné luštění tajenky a soutěžení podpořilo v našich třídách dobré kamarádské vztahy. Všem se prohlídka moc líbila a těšíme se na další poznávání svého rodného města.

Mgr. Jana Řiháková