Ve středu 8. února navštívili žáci dvou 5. tříd naší školy hudební workshop nazvaný „Harfa, 47 strun a moře možností“ pořádaný edukačním oddělením Filharmonie Brno.

Po vstupu do jedné ze zkušeben v prostorách Besedního domu nás harfistka, paní Ivana Švestková, přivítala známými tóny úvodní části Smetanovy symfonické básně Vyšehrad. Následovala velmi efektní skladba Sergeje Prokofjeva Preludium C-dur, díky které paní harfistka předvedla dětem několik způsobů hry a tvoření tónu.

Všichni jsme měli jedinečnou možnost vidět a slyšet tento nádherný nástroj z bezprostřední blízkosti a také jsme využili šance zeptat se na spoustu otázek. Dozvěděli jsme se mnoho informací o nástroji samotném, ale také o cestě k jeho ovládnutí. Nejzvídavější žákyně pak dostala příležitost s pomocí paní Švestkové zahrát na harfu jednoduchou píseň.

Nebyli jsme ovšem na koncertě, ale v hudební dílně. Děti tedy pouze neposlouchaly, ale pod vedením paní lektorky také doprovázely skladby zpěvem a hrou na rytmické nástroje – dřívka, triangly a tamburíny. Slavnou melodii symfonické básně Vltava pak ztvárnily i pohybově. Dostaly tak příležitost hudbu nejen zažít, ale i prožít a věřím, že hudební workshop jsme všichni opouštěli s velmi nevšedním zážitkem.

Mgr. Zuzana PolákováHudební pořad v Besedním domě