V úterý 19. března navštívili žáci 9. A netradiční výchovný koncert nazvaný

„V orchestru“. V hledišti Besedního domu tentokrát usedli společně se členy orchestru Filharmonie Brno. Hudebníkům se tak mohli doslova dívat na prsty. Pokud seděli hned vedle dirigentského pultíku, měli zase celý orchestr jako na dlani.

Na svých židlích také na začátku našli nachystaný úryvek slavného husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci a s doprovodem majestátních varhan si jej mohli několikrát zazpívat. Jeho melodii a spoustu dalšího pak spolu s lektory, kteří koncertem provázeli, hledali v jednotlivých částech přednášených skladeb.

Poslechem dvou symfonických básní Tábor a Blaník z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany jsme tak vlastně také společně oslavili nedávné dvousté výročí narození jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů a připomněli si letošní právě probíhající Rok české hudby.

Mgr. Zuzana Poláková

Naši deváťáci uprostřed filharmoniků