Organizace začátku školního roku 2018/2019

  Školní družina zahajuje provoz v pondělí 3. 9. 2018.

 

Informace pro rodiče žáků přípravné třídy a prvních tříd

 

Vážení rodiče,

školní rok 2018 – 2019 začíná 3. 9. 2018.

Sraz žáků 1. tříd a přípravné třídy bude v 7:30 hodin před budovou školy.

V 8:00 hodin, po rozřazení do jednotlivých tříd odejdou žáci s třídními učitelkami do svých tříd. Tento den končí vyučování v 8:45 hodin. Rodiče mohou být se svými dětmi ve třídách přítomni. Děti si s sebou vezmou aktovku a přezůvky.

Hned po 1. vyučovací hodině tj. asi v 9:15 hodin se uskuteční třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd v kmenových třídách ve druhém poschodí. Účast nutná! Družinové i nedružinové děti budou mít v krajním případě možnost po dobu schůzky navštívit ŠD.

Třídní schůzka rodičů žáků přípravné třídy se uskuteční hned v 9:00 hodin, po skončení vyučování. V době této třídní schůzky mohou být žáci ve školní družině.

 

Organizace začátku školního roku:

  1. 9. – 1 vyučovací hodina, do 8:45 hod.
  2. 9. – 5. 9. – 2 vyučovací hodiny, do 9:40 hod.
  3. 9. – 7. 9. – 3 vyučovací hodiny, do 10:45 hod.

Od 10. 9. – vyučování dle rozvrhu

 

Výdej obědů:

  1. 9. – 10:00 – 13:00 (vstup bočním vchodem)
  2. 9. – 11:00 – 13:00 (vstup bočním vchodem)

Od 6. 9. – vždy od 11:40 do 14:00.