Dne 3. října 2018 žáci prvních tříd ZŠ Mutěnická navštívili místní knihovnu Jiřího Mahena. Hned u dveří je přivítala královna s princeznou. V rámci projektu Poprvé do knihovny – Poprvé do školy byl pro děti připraven krásný program,  kterým je královna a princezna provázela. Součástí programu bylo divadelní představení, povídání o knihách a knihovně a hlavně slavnostní pasování na rytíře knih a čtenáře knihovny. Tomuto pasování předcházelo složení slibu. Všechny děti se staly čtenáři knihovny, odnesly si na památku krásnou knížku s pozváním do knihovny a k účasti na různých programech a soutěžích pořádaných knihovnou během celého školního roku. Všichni prvňáčci mají registraci do knihovny na celý rok zdarma.

                                                                                                                                     Mgr. Magda Střelská