V letošním školním roce se pět žáků naší školy zapojilo do projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Cílem bylo zpracovat vzpomínky pamětníka formou krátkého animovaného filmu.

Naším pamětníkem byla paní Anna Brožová, babička dvou žákyň zapojených do projektu, která vyprávěla především o životě se svým manželem Jiřím Brožem, politickým vězněm z 50. let.

Celý projekt byl jak časově, tak technicky velmi náročný. Žáci museli nahrát rozhovor s pamětníkem, vyhledat si historické souvislosti a vytvořit scénář filmu. Vzhledem k tomu, že si vybrali formu animace, museli všechny scény nakreslit, vytvořit i všechny postavy, sestříhat repliky. Ve studiu Scala pak pod vedením profesionála celý film animovali. Vlastní animace zabrala asi pět hodin a vznikl film dlouhý něco málo přes tři minuty!

Vytvořením filmu ovšem práce nekončila. Bylo nutné se připravit na prezentaci svého díla před zástupci z řad Magistrátu města Brna, zástupci pořádající organizace Post Bellum, porotou i přítomnými hosty. Žáci se toho zhostili na výbornou.

Vzhledem k tomu, že paní Brožová se hlavně ke svému vysokému věku nemohla slavnostní prezentace zúčastnit, připravili jsme pro ni malé posezení v užším kruhu na naší základní škole. Toto posezení se uskutečnilo v pátek 24. února za přítomnosti vedení školy i paní starostky Ivičičové a pana místostarosty Karáska. Setkání bylo velmi příjemné a paní Brožovou velmi potěšilo.

Na přiložených odkazech si můžete prohlédnout krátký animovaný film i prezentaci žáků.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=sRnIaET7XK8

Závěrečná prezentace: Závěrečné prezentace – Příběhy našich sousedů (pribehynasichsousedu.cz)

Marcela Kuchyňková