18. března proběhlo školní kolo tradiční recitační soutěže žáků 2. stupně. Předcházela mu třídní kola, kde byli vybráni ti nejlepší recitátoři, aby se utkali se spolužáky z ostatních tříd. Celé soutěže se pak zúčastnilo dvacet dva recitátorů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 6. – 7. třída a 8. – 9. třída. Žáci překonali svou trému a ukázali, jak si umí poradit s básnickým textem. Svými výkony udělali radost nejen porotě, ale i divákům. Porota pak ocenila z každé kategorie nejlepší recitátory. Díky si však zaslouží všichni zúčastnění.

PhDr. Marcela Kuchynňková

 

Recitační soutěž

Recitační soutěž

Recitační soutěž