V Brně dne: 24. 4. 2018

Č. j.: ZSMUT Z001/2018- ZSMUT Z038/2018; ZSMUT Z040/2018- ZSMUT Z074/2018;

ROZHODNUTÍ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ze dne 17. 4. 2018– 19. 4. 2018 a rozhodla takto:

Děti s registračními čísly:

1 464 647 168 4 212 939 264 5 800 686 592 7 489 835 521
1 720 804 352 4 313 185 024 6 013 722 368 7 533 373 952
1 817 459 712 4 328 318 976 6 065 938 048 7 704 608 768
1 856 624 704 4 485 650 304 6 140 655 367 7 806 858 688
1 870 128 256 4 513 355 008 6 265 283 136 7 878 060 928
2 235 288 832 4 539 224 348 6 300 928 896 8 085 607 424
2 406 310 463 4 544 066 569 6 344 423 424 8 234 907 584
2 413 605 632 4 768 531 842 6 437 875 291 8 254 497 282
2 440 405 764 4 844 523 525 6 442 065 792 8 436 125 184
2 490 706 688 4 915 395 217 6 488 542 721 8 861 500 544
2 757 181 952 4 919 265 283 7 051 778 565 8 989 325 448
2 992 899 712 4 936 235 527 7 163 642 368 9 016 949 764
3 006 714 881 4 957 008 384 7 253 490 048 9 170 224 644
3 244 417 024 5 240 029 952 7 320 689 536 9 223 412 352
3 482 649 124 5 264 348 164 7 335 386 112 9 389 691 904
3 601 246 729 5 315 975 687 7 383 398 470 9 447 360 768
3 638 260 736 5 496 315 136 7 384 929 287 9 731 481 654
3 719 766 528 5 504 034 304 7 416 659 846 9 760 800 256
3 812 360 384 5 765 812 736 7 469 168 644

zastoupené svými zákonnými zástupci se přijímají

k základnímu vzdělávání v Základní škole Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace, od školního roku 2018/2019.

Odůvodnění:

Rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu neodůvodňuje.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Seznam ke stažení zde: Rozhodnutí o přijetí 2018-19