Naše škola se v měsíci září stala partnerskou školou společnosti „Cambridge Exam Centre“. Díky této spolupráci máme možnost naše žáky připravovat ke zkoušce z anglického jazyka. Složením této zkoušky získávají mezinárodní certifikát o úrovni jazyka s celoživotní platností. Proč je dobré být držitelem tohoto certifikátu? Nejen, že si objektivně potvrdíte svoji úroveň angličtiny, ale také si můžete v životě otevřít několikery dveře. Studenti snadněji vycestují na zahraniční programy, mohou dostat bonusové body při přijímacím řízení na střední školy a později v životě i vyšší šanci na trhu práce.

Příprava žáků z osmých ročníků bude probíhat každý čtvrtek a během školního roku se rozhodnou, zda budou skládat zkoušku „A2 Key for Schools“ nebo dokonce „B1 Preliminary for Schools“.

Mgr. Iveta Smejkalová