Od 29. března do 12. dubna proběhl ve školní družině turnaj v mini kulečníku. Jednotlivá oddělení vyslala své zástupce, kteří si nejprve osvojili pravidla a hru natrénovali. Celkem se turnaje zúčastnilo 41 hráčů od přípravky do čtvrtých tříd. Všichni hráli s chutí a souboje byly velmi napínavé.

Vítězové byli odměněni diplomem, sladkými i věcnými cenami. Malá sladká odměna však čekala i na ostatní hráče.

Všem vítězům blahopřejeme, ostatním soutěžícím pak děkujeme za účast a za velmi napínavé kulečníkové klání.

Bc. Tatiana Šariská,

vychovatelka ŠD