Ve dnech 19.-21. dubna probíhal na naší škole zápis předškolních dětí do prvních tříd. Budoucí žáci přicházeli v doprovodu svých rodičů a zvědavě se rozhlíželi všude kolem a představovali si, jaká nová dobrodružství poznají v té či oné třídě a co nového  je po prázdninách v lavici asi čeká. Laskavé paní učitelky i pan učitel vyzvídali, co všechno děti zvládnou, jak jsou již šikovné a zda si připravili nějakou básničku. Všechno proběhlo tak, jak má a ku spokojenosti všech zúčastněných. Věříme, že děti byly nadšené, a že se se stejným úsměvem na tváři, který měly u zápisu, usadí do lavic i 1.září.

Bc. Sabina Holcmanová

Zápis do prvních tříd